กระดาษทราย (SANDPAPER)

ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่รองขัด (กรณีขัดด้วยมือ) หรือเครื่องขัดชนิดต่างๆ เพื่อใช้ขัดผิวโลหะ ผิวสีเก่าผิวสีโป้ว ผิวสีพื้น รวมทั้งผิวสีทับหน้าและเคลียร์ ซึ่งจะมีความแตกต่างในรูปลักษณะ วัสดุที่ใช้ชนิดและขนาดของเม็ดทราย ตลอดจนวัตถุประสงค์การใช้งาน

 1. รูปลักษณะของกระดาษทราย (SHAPE CLASSIFICATION)
 2. ชนิดของหลังกระดาษทรายตามวิธีการติดที่รองขัด (ATTACHMENT METHOD CLASSIFICATION)
  • แบบติดกาว (STICK ON)
  • แบบหลังสักหลาด (SUPER TACK)
  • แบบแผ่น (SHEET)
 3. วัสดุที่ใช้ทำกระดาษทราย
  1. วัสดุและคุณลักษณะ

   อะลูมิเนียมออกไซด์ (ALUMINUM OXIDE): อะลูมิเนียมออกไซด์ (หรือผลิตภัณฑ์ฟูสด์อะลูมินา ใช้สัญลักษณ์ AA,A เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากบอกไซด์เป็นวัตถุดิบ เป็นผลิตภัณฑ์ขัดถูที่แข็งที่สุด คมที่สุด และเหนียวทนทานที่สุดในการใช้งานโดยทั่วไป คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดอยู่ในความเหนียวที่เยี่ยมยอดที่สุดและได้ถูกใช้งานกันอย่างกว้างขวางในงานขัดผิวโลหะทั้งหมด และรวมถึงไม้ พลาสติก ฯลฯ ในรูปแบบของกระดาษทรายและผ้าขัด อะลูมินาขาว (สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ WA) มีความบริสุทธิ์สูงกว่าผลิตภัณฑ์ขัดถูข้างต้น และแข็งกว่า แต่มีความเหนียวทนทานน้อยกว่าเม็ดอะลูมิเนียมออกไซด์ปกติข้างต้น

   ซิลิกอนคาร์ไบด์ (SILICON CARBIDEE) : ซิลิกอนคาร์ไบด์ (สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ CC,GC) ทำขึ้นจากทรายซิลิกาเสียส่วนใหญ่ แล้วถูกเผาโดยความร้อนปริมาณมหาสาลจากการอาร์ตด้วยไฟฟ้าแรงสูงมันมีความแข็งกว่าอย่างมากและขอบที่เกิดจากการตัดของมันก็คมกว่าอะลูมิเนียมออกไซด์ แต่ค่อนข้างจะเปราะและไม่เหนียวเท่าอะลูมิเนียมออกไซด์ มักจะถูกใช้เพื่อการขัดโลหะมากกว่าที่จะถูกใช้ในการทำงานไม้ การทำผิวพื้น ฯลฯ

   การ์เน็ท (GARNET) : (สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ G) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากแร่ธรรมชาติ และถูกใช้ในวงการเพชรพลอย แต่การใช้งานหลักๆคือผลิตภัณฑ์ขัดถูเคลือบ การ์เน็ทชนิดที่ถูกต้องเมื่อถูกบดและแบ่งประเภทจะมีความคมกว่าฟลินท์มากและแข็งกว่ามากด้วย ดังนั้นมันจะตัดได้เร็วกว่าและสะอาดกว่า และจะทำงานได้ปริมาณมากกว่าฟลินท์ การ์เน็ท ถูกใช้งานโดยทั่วไปกับการทำงานไม้

  2. วัสดุรองหลัง (BACKINGS)

   โดยทั่วไปวัสดุรองหลังจะเป็นกระดาษ หรือผ้า หรือไฟเบอร์

   กระดาษรองหลัง กระดาษอะลูมิเนียมออกไซด์และซิลิกอนคาร์ไบด์ ถูกหุ้มอยู่บนกระดาษเยื่อไม้ คุณภาพสูง (กระดาษดราฟด์) น้ำหนักของกระดาษถูกปรับให้เข้ากับขนาดของเม็ดขัดหรือให้เข้ากับงานพิเศษซึ่งถูกออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ น้ำหนักของกระดาษรองหลังที่ใช้ในสินค้าทางเทคนิค (ซิลิกอนคาร์ไบด์ อะลูมิเนียมออกไซด์ และการ์เน็ท) ถูกอ้างถึงเป็นน้ำหนัก "A" "C" "D" และ "E"

   ผ้ารองหลัง ผ้าสองชนิดที่ใช้กันคือ "ยีนส์" (วัสดุรองหลัง น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น "J" และ "เจาะ" (วัสดุรองหลังหนัก "X")

  3. สารเคลือบ (COATINGS)

   ประเภทของงานที่แตกต่างกัน และประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะถูกขัดแตกต่างกัน ต้องการการเคลือบจากโครงสร้างที่แตกต่างกัน มีอยู่สองวิธีในการติดเม็ดเข้ากับวัสดุรองหลังต่างๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า เคลือบปิดและเคลือบเปิด

   เคลือบปิด (CLOSE COAT) หมายความว่าพื้นผิวจะถูกปกคลุมอย่างหนาแน่นด้วยเม็ดที่มากที่สุดที่วัสดุขัดถูจะสามารถยึดไว้ได้ กระดาษทราย "เคลือบปิด" ถูกใช้ในการขัดโลหะแข็งและวัสดุทุกชนิด

   เคลือบเปิด (OPEN COAT) หมายความว่าเม็ดจะถูกติดอย่างเรียบๆแต่เปิดสู่พื้นผิว ดังนั้นโดยการมองไปที่พื้นผิวของกระดาษทราย "เคลือบเปิด" เราเห็นวัสดุขัดถูมากเท่าๆกับเม็ด วัตถุประสงค์ของการ "เคลือบเปิด" คือเพื่อจัดหาพื้นที่เปล่าหรือเปิดระหว่างเม็ดขัดถู ซึ่งในเม็ดจะมีความสามารถในการตัดอยู่จนกระทั่งจำนวนของเม็ดจะลดลง ดังนั้น "การเคลือบเปิด" จะไม่อุดตันหรือฝังตัวเหมือนกับการ "เคลือบเปิด"

  4. สารยึดเกาะ (BONDS)

   สำหรับผลิตภัณฑ์ขัดถูเคลือบ (กระดาษทรายและผ้าทราย) ทั้งกาวหรือเรซิ่นสังเคราะห์ถูกใช้ให้เป็นการยึดเกาะหรือผลิตภัณฑ์ขัดถูตามคุณสมบัติที่สัมพันธ์กัน เพื่อผูกเม็ดทรายเข้ากับกระดาษ ผ้า ไฟเบอร์ และวัสดุรองหลังผสมแต่ละตัวก็มีบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมขัดถูเคลือบ บางชิ้นถูกติดกับกาวเป็นพิเศษ ส่วนชิ้นอื่นๆติดกับส่วนผสมของกาวและเรซิ่น (เรซิ่นอยู่เหนือกาว) ส่วนชิ้นอื่นๆก็ยังคงติดอยู่กับเรซิ่นเป็นพิเศษ

   กาว (GLUE) นี่เป็นกาวจากสัตว์ที่ผ่านกระบวนการพิเศษซึ่งมีธรรมชาติในการกันน้ำได้น้อยกว่าเรซิ่นจะถูกใช้ในที่ซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ขัดถูเคลือบที่ยืดหยุ่น ผลิตภัณฑ์ขัดถูเคลือบ ฟลินท์และการ์เน็ทส่วนใหญ่มาจากการยึดเกาะ

   เรซิ่น (RESIN) โดยทั่วไปจะถูกกล่าวว่าเป็นเรซิ่นสังเคราะห์ส่วนใหญ่จากกลุ่มฟินอลิคเมลามีน โพลีเอสเตอร์ อีพ็อกซี่ พวกนี้มีคุณสมบัติในด้านความแข็งที่สูงกว่า กันน้ำดีกว่า และยืดหยุ่นที่ดีกว่า ซึ่งถูกใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดในผลิตภัณฑ์ขัดถู

 4. การจัดประเภทของเบอร์กระดาษทราย (GRIT CLASSIFICATION)

  เบอร์กระดาษทรายจะนิยมติดไว้ที่หลังกระดาษทรายจำนวนเบอร์ยิ่งสูงขนาดของผงขัดจะยิ่งละเอียดขึ้น โดยทั่วไปในงานซ่อมสีรถยนต์เบอร์กระดาษทรายที่นิยมใช้อยู่ระหว่างเบอร์ 60-200

  เลือกใช้กระดาษทรายให้เหมาะสมโดยเรียงลำดับเบอร์หยาบไปหาเบอร์ละเอียดจะเป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งที่จะทำให้งานออกมาดีหรือไม่ดีถ้าเราปฏิบัติโดยกระโดดข้ามเบอร์กระดาษทรายตัวอย่างเช่น ข้ามเบอร์ 120 ไปใช้เบอร์ 240 แทน จะทำให้เกิดผลเสียคือรอยขัดที่เกิดจากกระดาษทรายเบอร์ 80 จะถูกขัดออกไม่หมดหลงเหลือติดอยู่บนผิวงานดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้เบอร์กระดาษทรายโดยเรียงลำดับจากเบอร์หยาบไปหาเบอร์ละเอียดทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน