การบำรุงรักษาอุปกรณ์รองขัด

การหล่อลื่น

หากใช้ตัวจ่ายน้ำมัน ควรตั้งการจ่ายน้ำมันไว้ที่ 2 หยดต่อ 1 นาที ถ้าเครื่องไม่สารถใช้ตัวจ่ายน้ำมันได้ ควรหยดน้ำมันลงไปในทางที่ลมเข้าวันละครั้ง 1 ถึง 2 หยด

การบำรุงรักษา

 • หากใช้เครื่องขัดทุกวัน ควรมีการถอดและตรวจสอบมอเตอร์ทุกๆ 3 เดือน หากจะต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ ควรให้ช่างที่มีความชำนาญเปลี่ยนให้
 • โปรดใช้รูปภาพส่วนประกอบอะไหล่ เป็นหลักในการถอดและประกอบเครื่องขัด
 • อะไหล่บางตัวจะมาเป็นชุด ไม่สามารถแยกได้ ตามที่อยู่ในรายการอะไหล่เพื่อลดความเสี่ยง ผู้ใช้ , ช่างติดตั้ง , ช่างซ่อม , ช่างบำรุงรักษา , ช่างเปลี่ยนอะไหล่ หรือผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับเครื่องขัด ควรจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อแนะนำก่อนใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้เครื่องขัดกระดาษทรายลมและเครื่องขัดเงาลมให้ปลอดภัย

จุดมุ่งหมายของเครื่องขัดลมคือเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างปลอดผู้ใช้ทำงานได้อย่างปลอดผู้ใช้ทำงานให้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญที่สุดของความปลอดภัยคือตัวท่านเองความใส่ใจในการใช้เครื่องขัดและการตัดสินใจที่ดีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการปกป้ปงท่านจากการบาดเจ็บเครื่องขัดไม่ควรมีการดัดแปลงเครื่องขัดควรใช้โดยผู้ที่ได้รับการฝึกมาเท่านั้น

การใช้แรงลมและอันตรายที่อาจเกิดจากความดันลม

 • ลมที่มีความดันสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้
 • เมื่อเครื่องขัดไม่ได้ใช้งาน,เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือทำการซ่อมแซมเครื่องขัด จะต้องปิดเครื่องปั๊มลมและถอดท่อลมออกจากเครื่องขัด
 • ห้ามหันท่อลมเข้าหาตัวเองหรือผู้อื่น
 • การกระแทกท่อลมแรงๆสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้ ควรมีการตรวจสอบความเสียหายของท่อลมอยู่เสมอ

อันตรายที่เกิดจากสถานที่ทำงาน

 • การลื่น,สะดุด และลมเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือตาย ควรระวังท่อลมที่ยาวเกินไป ซึ่งอาจกีดขวางทางเดินหรือสถานที่ทำงาน
 • ควรทำตัวให้ดีขณะทำการขัด
 • เสียงที่ดังเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายต่อหูได้ แนะนำให้ใช้ที่อุดหูขณะทำงาน
 • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
 • ผู้ใช้และช่างบำรุงรักษาจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถถือของหนักได้และสามารถควบคุมความแรงของเครื่องได้
 • เครื่องขัดนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้กับสถานที่ที่มีสื่อไวไฟและเครื่องขัดมีฉนวนสำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้า