อุปกรณ์รองขัด (SANDER)

คืออุปกรณ์การขัดที่ใช้ร่วมกับกระดาษทรายจะใช้สำหรับการขัดลอกผิวสี ผิวสีโป้วหรือสีพื้น

 1. การจัดประเภทตามแหล่งกำลังงาน (POWER CLASSIFICATION)

 2. จัดแบ่งประเภทตามลักษณะแป้นรองขัด (PAD ACTION CLASSIFICATION)
  1. เครื่องขัดแบบซิงเกิ้ล แอ๊คชั่น (SINGLE-ACTION SANDER)

   เครื่องขัดชนิดนี้จะหมุนเป็นวงกลมรอบจุดหมุนแบบคงที่เป็นเครื่องขัดที่ใช้สำหรับงานลอกผิวสี วงขัดที่ได้จะมีขนาดใหญ่

  2. เครื่องขัดแบบออปิทอล แอ็คชั่น (ORBITAL-ACTION SANDER)

   เครื่องขัดชนิดนนี้ลักษณะการหมุนของแป้นรองขัดจะเป็นการหมุนแบบสั่นเป็นวงเล็ก เครื่องขัดที่ใช้สำหรับขัดแต่งรูปทรงของสีโป๊วขนาดของแป้นรองขัดสามารถที่จะเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ของงาน วงขัดที่ได้จะมีขนาดเล็ก

  3. เครื่องขัดแบบดับเบิ้ล แอ็คชั่น (DUAL-ACTION SANDER)

   เครื่องขัดชนิดนนี้มีลักษณะการหมุนของแป้นรองขัดจะเป็นการหมุนแบบสั่นเป็นวงเล็กๆ โดยหมุนต่อเนื่องรอบตัวมันเองเครื่องขัดชนิดนี้จะเป็นการรวมลักษณะการหมุนของเครื่องขัดแบบออบิทอลและเครื่องขัดแบบซิงเกิ้ลแอ็คชั่นเข้าด้วยกัน เครื่องขัดแบบดับเบิ้ล แอ็คชั่น จะมีแป้นรองขัดอยู่ 2 แบบ คือแบบแข็งและแบบอ่อนโดยชนิดแป้นรองขัดแบบแข็งใช้สำหรับการขัดแต่งผิวสีโป๊วและขัดแต่งผิวหน้าให้เรียบส่วนแป้นรองขัดแบบอ่อนจะใช้สำหรับการขัดเตรียมผิวหน้าของสีก่อนพ่นสีทับหน้าวงขัดที่ได้จะมีขนาดปานกลาง