กระดาษทรายขัดแห้ง CW ตรา TIERCEL

กระดาษทรายขัดแห้ง CW ขนาด 9”X11”
กระดาษทรายขัดแห้ง ใช้งานสำหรับขัดผิวสีรถยนต์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมที่ใช้ขัดผิวสี และสีลงพื้นได้ทุกชนิด
จะใช้มือนำแผ่นกระดาษทรายขัดหรือใช้เครื่องขัดกระดาษทรายแทนก็ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ
แผ่นกระดาษทรายเหนียวแน่น ไม่ยุ่ย กาวเรซิน เคลือบเม็ดทรายติดแน่น เม็ดทรายคมเป็นเลิศ เมื่อขัดถูเม็ดทรายจะไม่หลุดติดชิ้นงาน

เบอร์กระดาษทราย
#80 600 แผ่นต่อลัง
#100 600 แผ่นต่อลัง
#120 600 แผ่นต่อลัง
#150 1200 แผ่นต่อลัง
#180 1200 แผ่นต่อลัง
#220 1200 แผ่นต่อลัง
#240 1200 แผ่นต่อลัง
#280 1200 แผ่นต่อลัง
#320 1200 แผ่นต่อลัง
#360 1200 แผ่นต่อลัง
#400 1200 แผ่นต่อลัง
#500 1200 แผ่นต่อลัง
#600 1200 แผ่นต่อลัง