กระดาษทรายขัดแห้ง DW ตรา TIERCEL

กระดาษทรายขัดแห้ง DW ขนาด 9" x 11" สำหรับขัดสีโป้วพลาสติก และสีรองพื้นรถยนต์ ให้ความคมเด่นชัด ร่องเม็ดทรายใช้งานจะไม่อุดตัด เม็ดทรายไม่หลุดไปเกาะติดบนชิ้นงาน

จะให้ผลงานขัดที่เรียบ ง่าย รวดเร็ว ใช้งานได้ยาวนาน จะใช้มือนำแผ่นกระดาษทรายขัดแห้งขัด หรือใช้เครื่องขัดกระดาษทรายขัดก็ได้ อย่างมีประสิทธิภาพการใช้งาน ประหยัดเวลาใช้งาน ประหยัดเงิน ผลงานประทับใจ