กระดาษทราย SUPER TACK เมจิก สำหรับใช้กับเครื่องขัดแบบเตารีด

กระดาษทราย SUPER TACK เมจิก สำหรับใช้กับเครื่องขัดแบบเตารีด

CODE GRIT NO.
PLCAM 80
PLCAM 120
KLAAM 150
KLAAM 180
KLAAM 240
KLAAM 320