กระดาษาทรายขัดน้ำ SRCC ตรา KOVAX

WATERPROOF ABRASIVE PAPER กระดาษทรายกันน้ำและน้ำมัน ใช้งานร่วมกับน้ำ ขัดผิวสีรถยนต์ หรือ ใช้งานร่วมกับน้ำมัน-ขัดเหล็ก

CODE BACKING ABRASIVE GRIT NO.
SRCC CW CC P 80
SRCC CW CC P 100
SRCC CW CC P 120-150
SRCC CW CC P 180-800
SRCC CW CC P 1000
SRCC CW CC P 1200
SRCC CW CC P 1500
SRCC CW CC P 2000