ระบบ Touch-Up & Sander KT-501

ระบบ Touch-Up & Sander KT-501 ความเร็วรอบสูง (8,500 RPM) ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา (0.475kgs.) ง่ายต่อการใช้งาน แป้นขัด One-Touch ทั้งแบบสติกเกอร์และสักหลาดรวมอยู่ในชุดแล้ว สามารถขัดหัวเม็ดฝุ่น, รอยขีดข่วนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนทุกพื้นผิวสี

Specifications

Item Part No. Rotation Speed Orbit dia. Weight Air Quantity Air Inlet Pad Size
Touch-Up Sander KT-501 9103501 (rpm) (mm) (kg) (L./min.) (PT) (mm)
8,500 3 0.475 140 1/4 31

Buflex Mini Super Tack Discs

Item Part No. Size Pcs. per set การใช้งาน  / เทียบเท่า
Buflex Mini ST Disc Black 1941501 35mm dia. 50 สำหรับขัดด้วยน้ำ   / equiavlent to P3000 or finer 
Buflex Mini ST Disc Green 1941502 35mm dia. 50 สำหรับขัดด้วยน้ำ  / equiavlent to P2000-P2500

Stickon Touch-Up Discs (ชนิดกาว)

Item Part No. Size Pcs. per Carton การใช้งาน
Stickon Touch-Up Disc P2000 8802000 35mm dia. 2000 สำหรับขัดด้วยน้ำ
Dry Touch-Up Disc P2000 8812000 35mm dia. 2000 สำหรับขัดแห้งหรือขัดด้วยน้ำ
Dry Touch-Up Disc P1500 8811500 35mm dia. 2000 สำหรับขัดแห้งหรือขัดด้วยน้ำ

Pads for Touch-Up System

Item Part No. Size Pcs. per set การใช้งาน
Double Finger Sanding Pad 9710023 31mm dia. 5 ใช้สำหรับขัดด้วยมือ
Micro Cushion Pad 9710024 31mm dia. 10 ชนิดนิ่ม  / ใช้ร่วมกับ   Touch-Up Sander KT-501 และ  Double Finger Sanding Pad 9710023
Micro Cushion Pad Hard 9710041 31mm dia. 10 แบบแข็ง ใช้ร่วมกับ    Touch-Up Sander KT-501 และ  Double Finger Sanding Pad 9710023