อุปกรณ์ใช้งานร่วมกับเครื่องขัดลม จานรองกระดาษทราย ชนิดมีรู/ไม่มีรู

อุปกรณ์ใช้งานร่วมกับเครื่องขัดลม จานรองกระดาษทราย ชนิดมีรู/ไม่มีรู
-แกนเกลียวนอก
-ใช้กับกระดาษทรายด้านหลังแบบติด STICKON