อุปกรณ์ใช้งานร่วมกับเครื่องขัดลม 60A AIR TOOL OIL

อุปกรณ์ใช้งานร่วมกับเครื่องขัดลม 60A AIR TOOL OILเพื่อการใช้งานให้คงทนถาวรขอแนะนำให้ใช้น้ำมัน 60A นี้หยอดลงในท่อลมเข้าหลังใช้งานทุกวันและเพื่อเป็นการบำรุงรักษาที่สม่ำเสมอ โดยไม่ต้องพะวงกับการหยอดน้ำมันทุกๆวันขอแนะนำให้ใช้ MINI OILER # CU-02 ประกอบในตัวเครื่องไว้เลย