แผ่นตัดเหล็ก A24R ตรา KOR PRIME

แผ่นตัดเหล็ก Kor-Prime
ผลิตภัณฑ์เยี่ยมจากโรงงานที่ใหญ่มีมาตรฐานการผลิตสูง
"แผ่นตัด ตราโครไพมี่ มีมาตรฐาน ตัดคม ตัดทน"