COATED ABRASIVES ROLL

COATED ABRASIVES ROLL ผ้าทรายชนิดผ้านิ่ม ขัดด้วยมือ ขนาด 100มม.x 15เมตร

CODE BACKING ABRASIVE GRIT NO. SIZE
ALJC – R JW CC 220 100 MM. x 15 M.
ALJC – R JW CC 240 100 MM. x 15 M.
ALJC – R JW CC 320 100 MM. x 15 M.
ALJC – R JW CC 400 100 MM. x 15 M.