STICKON ORBITAL PAPER

STICKON ORBITAL PAPER กระดาษทรายขัดแห้ง ใช้งานร่วมกับเครื่องขัดลมชนิดมีรู กระดาษทรายด้านหลังมีกาวสติกเกอร์รูปแบบเหลี่ยม ขนาด 114 มม.x 222 มม.

CODE SIZE GRIT
ULDAM 114 x 222 MM. 40
ULCAM 114 x 222 MM. 60
ULCAM 114 x 222 MM. 80
ULCAM 114 x 222 MM. 100
ULCAM 114 x 222 MM. 120
CODE SIZE GRIT
KLAAM 114 x 222 MM. 150
KLAAM 114 x 222 MM. 180
KLAAM 114 x 222 MM. 220
KLAAM 114 x 222 MM. 240-400