Super Assilex DISCS

Super Assilex DISCS รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาก่อน! Super Assilex Disc สำหรับเครื่องขัด D/A Sander พร้อมแล้วเทคโนโลยีการขัดแบบใหม่, สำหรับการเตรียมพื้นผิวและงานขัดครั้งสุดท้ายประหยัดแรงงาน 50%-75% และได้งานสำเร็จโดยง่ายด้วย Super Assilex Discsรอยขัดที่ตื้นและเป็นระเบียบทำให้พื้นผิวที่ขัดแล้วเรียบร้อยและไม่ต้องแก้ไขงาน คุณสามรถได้งานสำเร็จที่สวยงามในเวลาสั้นลง

Super Assilex Series (หลังสักหลาด)

Item Part No. Size Hole Type ผลงานที่ได้
Super Assilex Sky Disc 1931538 152mm dia. with 7 holes เทียบเท่ากับ P800
1931568 with 9 holes
Super Assilex Lemon Disc 1931539 152mm dia. with 7 holes เทียบเท่ากับ P1000
1931569 with 9 holes
Super Assilex Orange Disc 1931540 152mm dia. with 7 holes เทียบเท่ากับ P1500
1931570 with 9 holes

แป้นขัดสำหรับ Super Assilex

Item Part No. Size Hole Type
6" Super Assilex Pad 9710039 146mm dia. ชนิด 7 รู
9710040 ชนิด 9 รู