Super Assilex system

Super Assilex system เป็นระบบงานขัดที่ให้ผลดีเลิศในการเตรียมผิวงาน เป็นระบบการขัดที่ลบรอยได้ดี ทำให้ชิ้นงานไม่เสียรูปทรง ไม่ต้องทำการขัดตกแต่งซ้ำ ลดแรงงานในการขัด 50% ทำให้ชิ้นงานเสร็จรวดเร็วและอย่างง่ายดาย ได้ผลงานที่สวยงามมากกว่าผลิตภัณฑ์ขัดชนิดอื่น และยังใช้เวลาในการทำงานน้อยลง

Item Size Pcs.per Carton Pcs. per box
Super Assilex Sky 170 x 130 mm. 500 25
Super Assilex Lemon 170 x 130 mm. 500 25
Super Assilex Orange 170 x 130 mm. 500 25
Item Size Pcs.per Carton
Super Assilex Pad (L) 100 x150mm. 90 sets (2 pcs./set)
Super Assilex Pad (M) 75 x 120 mm. 80 sets (4 pcs./set)