อุปกรณ์ใช้กับเครื่องขัดลม TOUCH-UP DOUBLE FINGER SANDING PAD 31 MM

อุปกรณ์ใช้กับเครื่องขัดลม TOUCH-UP DOUBLE FINGER SANDING PAD 31 MM. แป้นรองกระดาษทรายขัดน้ำรูปดาว 35 มม. P1500 & P2000 และใช้ตกแต่งชิ้นงานด้วย BUFLEX 35 มม. ซึ่งมีประโยชน์ ทั้งสองด้านจึงทำให้ชิ้นงานเป็นงานที่ไม่ซับซ้อน