SUPER TACK ABRASIVE PAPER ROLLS

SUPER TACK ABRASIVE PAPER ROLLS
กระดาษทรายขัดแห้ง เอนกประสงค์ด้านหลังเคลือบด้วย - เมจิก (สักหลาด)
ใช้งานติดกับจานรองหลังเมจิก - ขนาดม้วน
ได้ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงLUBRICATED ALUMINUM ไม่อุดตัน คม
ทนต่อการขัดใช้งาน สำหรับใช้งานขัดชิ้นงานที่ต้องการความพิถีพิถัน
จะถูกใช้งานส่วนใหญ่ในงานอุตสาหกรรมซ่อมแซม
ที่ต้องการความประณีตและโรงงานประกอบรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์